Фармацевтична логістика є одним з найбільш критичних процесів з точки зору збереження якості, безпеки і ефективності застосування фармацевтичного препарату. З огляду на це, ТОВ «Юніверсал Лоджистік» імплементувало багаторівневу систему управління якістю відповідно до стандартів GDP, GSP і ISO9001:

  • Всі операційні процеси чітко описані та регулярно переглядаються з метою поліпшення.
  • Приміщення та обладнання проектувалися та створювалися для використання у фармацевтичній логістиці.
  • Усі співробітники навчені згідно їх сфери відповідальності. Повторне навчання проводиться на регулярній основі.
  • Проведення всіх критичних операцій реєструються за допомогою комп'ютеризованих систем або в письмовому вигляді.
  • Усе критичне обладнання, системи і процеси пройшли відповідну валідацію і кваліфікацію.
  • Для всіх критичних чинників на регулярній основі проводиться аналіз ризиків з прийняттям відповідних заходів щодо зниження ризику.
  • Всі критичні відхилення реєструються і розслідуються з імплементацією відповідних коригувальних та запобіжних дій.
  • Всі критичні зміни проходять процедуру оцінки ризиків до впровадження.